Tato pravidla platí pro všechny vtéto divizi a nebudeme v žádném případě omlouvat jejich neznalost.Tato pravidla upravují Mistrovství MPL F1 pořádané MaxPowerLeague.Cokoliv co není uvedeno exaktně v těchto pravidlech není dovoleno,dokud administrátoři dané divize-serie nerozhodnou o dané věci.Ředitelství MaxPowerLeague si proto vyhrazuje právo na doplnění těchto bodů.

IP Serveru : 185.32.183.131:34500

Heslo serveru  : mplF1

 

Správci série F1:

Vojtěch Polesný 

Lukáš Šerbaum

 Patrik Novotný

 Petr Kulhan

 Jan Veselý

 

Modifikace, Fyzika:

 Jan Veselý

 

Grafické zázemí, Úprava Tratí:

 Pavel Jankovoč

 

Řidiči Safety Caru F1:

 Lukáš Šerbaum

 

Zařizování Live Přenosu:

Pokud má někdo zájem o tuto pozici kontaktujte prosím Správce série nebo pište na e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Články k závodům:

Vojtěch Polesný

Petr Kulhan

 

Sestřihy ze závodu:

Pokud má někdo zájem o tuto pozici kontaktujte prosím Správce série nebo pište na e-mail :  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 


 OBECNÉ

 Pravidla členství

Jako pilot a závodník (v Mistrovství MPL nebo free závody) souhlasíte s těmito pravidly a budete je dodržovat.Obecně platí že řidič se musí chovat uctivě a sportovně jak na závodní dráze tak i na MPL TS serveru a na foru.Každý pilot je si vědom že pokud poruší tato pravidla bude vystaven sankcím které jsou součástí těchto pravidel.

 Poplatky

 

 • Své dobrovolné příspěvky můžete posílat na bankovní účet: 107-3299280257/0100.

  IBAN    CZ4401000001073299280257

 • BIC (SWIFT)

  KOMBCZPPXXX

 • Ke svému příspěvku uveďte vždy své jméno pro lepší indetifikaci

   

 Pseudonym

S vyjímkou povolení ředitele závodu nebo free závodů,jsou piloti povinni vystupovat na serveru pod svým jménem.Jméno bude mít na začatku křestního jména a příjmení velké písmeno a bude bez speciálních znaků.V případě porušení tohoto pravidla bude pilot upozorněn.V případě že pilot bude ignorovat toto napomenutí a nebude vidět jeho snaha k nápravě,bude vyhozen ze serveru.

 Jak se přihlásit

a - Registrovat se na hlavní straně webu.Tyto přihlašovací údaje poslouží jako identifikátor pro web,forum a výsledkový systém.
b - Kontaktovat správce série ( Buď na našem TeamSpeek serveru nebo pomocí e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )
c- To je vše.Nyní se můžete zúčastnit oficiálně Mistrovství MPL.

 Stahování modu a okruhů

Pro účast v šampionátu je třeba nainstalovat mod a jeho dodatky ( okruhy,helmetpack,skinpack apod.)

Po přijetí pilota správcem série, vám bude zaslán přístup na naše úložiště, kde si budete moci stáhnout veškeré věci ohledně vaší série.


 

 ŠAMPIONÁT

 Schéma závodního víkendu

Pro tento Šampionát byla zvolena NEDĚLE závodním dnem

 • Oficiální tréning:                   18:40 - 19:25 
 • Kvalifikace:                          19:30
 • Start závodu:                       10 minut po zkončení kvalifikace
   
  Po dokončení závodu mají  piloti možnost zaslat své vyjádření ze závodu na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
   

 

 Nastavení serveru na závod

  1.Délka závodu je nastavena na 100%

  2.Poškození je nastaveno na 100%

  3.Jezdí se pouze se zapnutou spojkou

   

    Mistroství MPL

  1. Pohár jezdců MPL bude udělen jezdci, jenž získal nejvíce bodů.
  2. Do celkového hodnocení se započítávají všechny získané bod.
  3. Udílení Poháru konstruktérů MPL se řídí stejnými pravidly. V tomto případě dochází k sčítání bodů získaných oběma vozy jedné stáje.
  4. Za jednu stáj mohou jezdit pouze dva piloti.
  5. Body pro hodnocení obou titulů budou udělovány na základě výsledků každého závodu podle následujícího klíče:
 • 1.místo - 10 bodů
 • 2.místo - 8 bodů
 • 3.místo - 6 bodů
 • 4.místo - 5 bodů
 • 5.místo - 4 bodů
 • 6.místo - 3 bodů
 • 7.místo - 2 bodů
 • 8.místo - 1 body

 Incidenty

  1. Incidentem se rozumí libovolná událost nebo série událostí, která se týká jednoho nebo více jezdců,nebo akce kteréhokoliv jezdce nahlášená závodním komisařům nebo administrátorovi, která způsobila:
 • a) Předčasný start jednoho nebo více vozů
 • b) Kolizi
 • c) Donutila jezdce opustit trať
 • d) Nepovoleným způsobem zabránila předjížděcímu manévru
 • e) V rozporu s pravidly bránění jinému jezdci během předjíždění
  2. Je odpovědností administrátora popřípadě video rozhodčích rozhodnout na základě zprávy nebo žádosti jezdce zda-li jezdec nebo jezdci zapleteni do nehody mají být penalizováni.
  3. Administrátor nebo video rozhodčí může udělit libovolný z následujících trestů a to každému z účastníků nehody:
 • a) Trest projetí boxovou uličkou (Pilot musí do dvou kol projet boxovou uličkou a vrátit se na trať, aniž by zastavil v boxech)
 • b) Desetisekundová penalizace Stop&Go (Pilot musí do dvou kol zajet do boxů, zastavit u svých mechaniků na deset sekund a poté se vrátit zpět do závodu. Mechanici nesmějí na voze provádět jakékoliv úpravy a ani dotankovávat palivo)
 • c) Pokles o deset pozic na startu v následujícím závodě
 • d) Diskvalifikace
 • e) Individuální časová nebo bodová penalizace
 • f) 20 nebo 30 vteřin bude přičteno k celkovému času jezdce, bude-li mu první nebo druhá penalizace udělena v posledních pěti kolech závodu

 Startovní procedura

  1. Po skončení Warm Up má jezdec třicet vteřin na to, aby se postavil na startovní rošt. Jestliže tak neučiní, bude automaticky startovat z boxů.
  2. Po limitu bude zahřívací kolo, kde se nesmí předjíždět. Upozorňuji, kdo dá při zahřívacím kole ESC nebo se vybourá, automaticky startuje z boxů .
  3. Po dokončení zahřívacího kola se musí pilot postavit do svého vyhrazeného prostoru (je tam červený obdélníček) a přednímy koly MUSÍ stát na žluté lajně. Kdo bude stát za žlutou lajnou(ve směru jízdy), bude ze závodu diskvalifikován .
  4. Pokud se postavíte mimo svůj prostor objeví se vám nápis LINE NOT PROPERTY.

  5. Po zařazení posledního jezdce na svoji startovní pozici, se za chvíli začnou rozsvěcovat červená světla a závod bude odstartován 

  6. PRO START NESMÍ BÝT POUŽIT OMEZOVAČ RYCHLOSTI !!!!

Restart závodu

  Závod je restartován tehdy,pokud v prvním kole havaruje více jak 50% startovního pole anebo pokud má Správce serie popř.divize pádný důvod k restartování závodu.

Klasifikace

  Pilot není klasifikován, odjel-li méně než 90% toho co vítěz závodu (zaokrouhlováno směrem dolů).

Formát kvalifikace

  1.Každý jezdec má k dispozici jedno ostré kolo, kdy je sám na trati.

  2.Pořadí startu do kvalisikace odpovídá obrácenému cílovému pořadí předcházejícího závodu. Výjimku tvoří první závod sezóny, kdy se startuje podle obrácenehé konečného pořadí minulého šampionátu.

  3.Systém vypouštění vozů na trať: Dle pořadí pro start kvalifikace vyjede první jezdec na trať. V momentě, kdy započne svůj měřený pokus, jezdec s číslem 2 vyjíždí z boxů. Jakmile 1. jezdec dokončí měřené kolo, pokračuje do boxů takovým tempem aby nepřekážel vozu za sebou, který v tu chvíli najíždí do ostrémho kola. Současně s tím vyjíždí na z boxů pilot číslo 3 atd.

Parc Fermé

  1.Parc Ferme se aktivuje všem jezdcům nastoupivším do kvalifikace.

  2.Do kvalifikace každý jezdec nastupuje s palivem a s pneumatikami pro start závod.

Tankování

  Tankování je v této sezoně povoleno.

Pneumatiky

  1.Každý jezdec má na výběr ze tří druhů pneumatik: Soft - Medium - Hard

  2.V průběhu závodu je zakázáno pneumatiky měnit. V případě poškození pneumatiky (defekt) se mění pouze poškozená pneumatika, ne celá sada!

Sportovní chování

  1.Při nájezdu do zatáčky platí přednost jezdce jedoucího vpředu
  2.Změnit směr na rovince, blokovat ve snaze ubránit se předjetí lze pouze 2x a to bez následku kolize
  3.Kolize způsobená zezadu jedoucím jezdcem bude ve většině případů považována za zaviněnou
  4.Návrat na závodní dráhu po předchozím vyjetí z tratě nesmí jakkoliv omezit či snad ohrozit ostatní závodníky

Safety Car

 1. Safety Car vyjede na trať je-li ředitelstvím závodu napsáno do chatu ,,SAFETY CAR".
 2. Vedoucí pilot NEZPOMALUJE náhle, ale plynule zpomalí na rychlost 200km/h, kterou bude udržovat do té doby, než dojede za Safety Car. Jezdci, kteří Safety Car objednou z důvodu pravidla lucky dog mohou dojet pole o kolo v před plnou rychlostí. Boxy zůstávají otevřené.
 3. V následujícím kole se vedoucí pilot zařadí za Safety Car a udržuje bezpečnostní odstup. Je povoleno zahřívání pneumatiky a brzd. 
 4. Jakmile se na trati objeví Safety Car automaticky platí " LUCKY DOG " - Jezdci, kteří jsou okolo zpět, se mohou vrátit do stejného kola jako vedoucí jezdec.Jezdci kteří mají ztrátu více jak jedno kolo, mohou svou ztrátu snížit pouze o jedno kolo.  Neplatí od 90% z celkové délky závodu. Vyjímku tvoří mimořádné kolize, které závažným způsobem ohrožují piloty na trati. 
 5. Jakmile bude z trati odstraněna překážka, ředitelství závodu napíše ,,SAFETY CAR IN THIS LAP". Od této chvíle platí ZÁKAZ ZAHŘÍVÁNÍ BRZD stylem ,,brzda-plyn" . Každý jezdec si hlídá rozestupy a připravuje se na restart závodu. 
 6. Safety Car zajede do boxů a restart určuje vedoucí jezdec. Předjíždět se může od tzv. Safety Car line. Pokud na trati Safety Car line není,  jezdec může předjíždět od momentu, kdy SC překročí čáru znázorňující vjezd do boxů.
 7. Pokud některý z pilotů rozbije svůj monopost a není schopen pokračovat v závodě, NESMÍ ihned použít klávesu ESC, ale vyčkat 5 minut a poté opustit trať pomocí klávesy ESC.
 8. Jestliže některý pilot jedoucí za SC udělá chybu, NEMÁ právo se vrátit zpět na svou předchozí pozici.Zůstane na pozici na které se po chybě nachází.
 9. Safety Car oznámí "SC IN THIS LAP" ,jakmile bude odstraněna překážka (nepojízdný monopost,nečistoty na trati).
 10. Pokud některý z pilotů dostane penalizaci od hry a bude vyhlášen SC ,může si tento trest odpykat aby nedostal DQ, ale po zajetí SC si trest odpyká znova.

 


 

 PENALIZACE

Tresty

 • 1.Projetí boxovou uličkou (Drive-through penalty)-do dvou kol od vynesení trestu
 • a) Zavírání v zatáčce a kličkování při předjíždění
 • b) Vytlačení jezdce z dráhy
 • c) Nepuštění jezdce zpět, když ho předjede zkrácením tratě
 • d) Zavinění kolize
 • e) Přejetí bílé čáry na výjezdu z Pit Lane
 • f) Předčasný start 
 • g) Nerespektování modrých vlajek 
 • h) Překročení maximální povolené rychlosti v boxech 
 • pokud jezdci nebude za výše vypsaný prohřešek udělen trest pomocí online komisaře, bude automaticky připsáno k výslednému času 20s
 • 2.Desetisekundová penalizace Stop&Go-do dvou kol od vynesení trestu
 • a) Předjíždění v zahřívacím kole
 • b) Předčasný start 
 • c) Překročení maximální povolené rychlosti v boxech 
 • d) Předjíždění pod žlutými vlajkami 
 • e) Zkrácení tratě 
 • pokud jezdci nebude za výše vypsaný prohřešek udělen trest pomocí online komisaře, bude automaticky připsáno k výslednému času 30s
 • 3.Pokles o pět startovních míst na startu

 • a) Nedojetí do boxů v kvalifikaci nebo v závodě zaviněno špatným výpočtem paliva.
 • 4.Pokles o deset pozic na startu v následujícím závodě

 • a) Neprojetí boxovou uličkou v daném závodě za přejetí bílé čáry na výjezdu z Pit Lane
 • b) Nedodržení 5minutového intervalu od nehody po opuštění tratěti pomocí klávesy ESC
 • 5.Individuální ,časová nebo bodová penalizace
 • a) Jakékoliv nesportovní chování
 • b) Zavinění kolize,která způsobí poškození jiného pilota v takovém rozsahu že bude nucen opustit závod.
 • 6.Diskvalifikace
 • a) Chatování v kvalifikaci a v závodu
 • b) Opakovaný výjezd z tratě. (Opakovaný výlet mimo ohraničenou trať jež má za následek časové zvýhodnění pilota)
 • c) Špatné postavení na startovním roštu
 • d) Jízda v protisměru 
 • e) Jízda na červenou 
 • f) Neprovedení povinné zástávky v boxech při závodě
 • g) Opakované prohřešky z předchozích trestů
 • h) Použití Launch Control při startu
 • i) Úmyslné bourání po skončení závodu
 • j) Tlačení pilota bez paliva (pro oba zúčastněné i v tom případě kdy o to poškozený nepožádá) v kvalifikaci i v závodě.
 • k) Pomoc - tlačení z obrubníku a to jak v kvalifikaci tak při závodě.
 • L) Jízda s nebezpečně poškozeným vozem - ulomené kolo, uražené zadní křídlo, totálně selhané brzdy (nulový brzdný účinek)

 

         Jezdec který si je vědom že přejel čáru na výjezdu z boxů, může v následujícím kole projet sám od sebe boxy.Pokud tak učiní nebude se trest přenášet do dalšího závodu.

         Jakékoliv jiné prohřešky v závodě ( otočení protivníka,způsobení kolize apod.) se budou řešit individuélně a projetí boxy nebude mít vliv na udělení trestu do příštího závodu.

 

      Samostatná problemtická kapitola zkracování tratě v závodě bude posuzována idividuélně dle profilu tratě samotné.

       Pilot jenž ztratí v závodě zadní křídlo na svém monopostu, NEPOKRAČUJE již dále v závodě ale odstaví svůj monopost mimo jízdní stopu a čeká již zmíněných 5min,poté odstoupí ze závodu pomocí klávesy ESC.

 • 7.Udělování trestů
 • Vedení série bude řešit závodní incidenty na základě vámi podaných protestů na webu v sekci : F1--->Announcements--->Accident Report.Vyjímku tvoří přejetí boxové čáry na výjezdu z boxů
 • (Jezdec se nesmí žádným kolem dotknout této čáry) a vlastní zjištění porušení pravidel,toto pravidlo si vedení série zkontroluje samo.Vaše protesty musí být odevzdány do 24 hodin od dokončení závodu.
 • Pokud se chce někdo odvolat na penalizaci učiní tak stejným způsobem akorát vybere příslušné pole " odvolání na penalizaci "
 • Je důležité dodržet stanovený čas do 24 hodin od skončení závodu a do 24 hodin od vypsání penalizace.  
 • Na jinou formu protestu ( např.pomocí TS,ICQ nebo facebooku) nebude brán zřetel.
 • Pokud jezdec na serveru nebude respektovat správce série a nebude se chovat slušně, je správce série oprávněn takového pilota vyloučit.